Arq Rådgivende Tegnestue

 

Arq har i årenes løb gennemført en lang række opgaver med meget forskelligt indhold og omfang. Vi buger nogen af branchens mest dedikerede folk og kan sammensætte det rigtige hold til opgaven. Derfor får vores kunder det bedste resultat, hver gang.                                       

Vi anser et velfungerende samarbejde mellem alle opgavens involverede parter som en forudsætning for en optimal løsning. Til at sikre kvalitet og overblik i alle sagens faser indgår der altid en erfaren projektansvarlig fra start til slut.

Kvalitetssikring, materialevalg, ydre miljø, arbejdsmiljø samt indeklima indgår som en integreret del af tegnestuens projektering, og gennem efteruddannelse og opsamling af erfaringer fra gennemførte opgaver er vi løbende ajourført med den seneste udvikling.

 

Ring eller skriv til os. Vi vil så gerne fortælle hvordan vi kan hjælpe Jer.

Arq Aps / Kong Georgs Vej 37 / 2000 Frederiksberg / Tel. +45 28109583 / info@arq.nu


2021 Arq